Konferencijos temų pristatymas

1. Procesų architektūra

Aptarsime procesų architektūros sampratą, galimas naudas įmonei ir efektyviausius sudarymo bei pritaikymo būdus.

Įmonės procesų architektūra (procesų žemėlapis) yra hierarchiškai sudarytas realiai įmonėje veikiančių procesų sąrašas, kuris yra pamatas procesinio valdymo diegimui organizacijose. Toks sąrašas apjungia įmonės pagrindinę vertę kuriančius ir palaikančius procesus, aiškiai parodo procesų tarpusavio sąveiką, proceso pradžią ir jo rezultatą. Procesų architektūros modelį galima puikiai pritaikyti sudarant įmonės rodiklių (KPI) sistemą, sudarant įmonės organizacinę struktūrą, renkantis ar diegiant informacines sistemas, įtraukiant naujus darbuotojus ar perduodant verslo dalį trečiosioms šalims (angl. outsource). Procesų architektūra apibrėžia atskirų procesų ribas, identifikuoja procesų skaičių ir leidžia pradėti modeliuoti, valdyti, matuoti bei gerinti atskirus procesus.


2. Robotizacija ir dirbtinis intelektas (AI)

Kalbėsime apie robotizaciją, jos naudą ir pritaikymą rinkoje bei ateities tendencijas.

Robotizacija ir dirbtinis intelektas jau kurį laiką teikia realią naudą verslui. Šiuo metu itin populiarūs robotinio procesų automatizavimo (RPA) sprendimai padeda įmonėms automatizuoti kasdienius darbus suskirstant juos į taisyklėmis pagrįstus verslo procesus. Šie sprendimai leidžia darbuotojams atsisakyti daugumos techninių užduočių ir užsiimti didesnę vertę kuriančiais darbais. RPA yra tik pirmas žingsnis efektyvesnio ir prasmingesnio darbo link, išmaniojo automatizavimo (IA), automatinio mokymo (ML) ir dirbtinio intelekto (AI) sprendimai jau kuriami ir mokomi priimti sprendimus bei valdyti riziką realiose situacijose. Verslo aplinkoje, kurioje viena iš didžiausių išlaidų tampa darbo užmokestis, ši sritis, siekiant didinti įmonės našumą, konkurencingumą ir pelną, yra ypač aktuali.


3. Procesų valdymo praktika skirtinguose sektoriuose

Aptarsime, kaip skirtingų sektorių įmonės taiko procesų valdymą savo veikloje, kokią naudą gavo ir su kokiais iššūkiais susidūrė diegiant šią vadybos praktiką.

Procesų valdymo taikymas yra pakankamai unikalus kiekvienai įmonei. Kaip sėkmingai taikyti šią praktiką, labai priklauso nuo įmonės brandos lygio, veiklos sudėtingumo ir bendros įmonės kultūros. Šios temos pranešėjai pasidalins, kaip jų organizacijos žengė pirmuosius žingsnius procesų valdymo link, kaip įvertino esamą procesų valdymo teoriją, kurios žinios pasiteisino, o kurios tapo kliūtimi, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kokias išmoktas pamokas galėtų įvardinti. O gal procesų valdymas nėra vienintelis kelias įmonės našumui didinti, gal yra dar plačiai nežinomas, kraštutinis būdas, neturintis nieko bendro su procesų valdymu?


4. Procesų valdymo įrankiai ir tendencijos

Susipažinsime su populiariausiais ir efektyviausiais procesų valdymo įrankiais, kaip jie gali padėti įmonėms, kurios taiko ar planuoja taikyti procesinį valdymą. Bus pristatytos pasaulyje vyraujančios procesinio valdymo teorijos ir tendencijos.

Nenuostabu, kad įmonėms, norint išlikti konkurencingoms ir neatsilikti nuo likusio pasaulio, reikia sekti naujausias tendencijas ir ugdyti darbuotojų teorines bei praktines kompetencijas. Šios temos pranešėjai sieks supažindinti dalyvius su dabartine situacija mokslinėje ir verslo sferose, papasakos galimus būdus ugdyti procesų valdymo kompetencijas ir pristatys šiai dienai taikomus įrankius bei gerąsias praktikas.