Dr. Lineta Ramonienė – Verslopraktikai 2021

Dr. Lineta Ramonienė

ISM Vadybos konsultantė ir docentėShare

Dr. Lineta Ramonienė