Dr. Lineta Ramonienė – Verslopraktikai 2021

Dr. Lineta Ramonienė

ISM docentė ir vadybos konsultantėShare

Dr. Lineta Ramonienė