Programa

 • 2019-05-08

  I dalis

 • 13:10 - 13:30
  Pristatys „plokščiosios organizacijos“ vystymosi istoriją ir nuolatinių transformacijų patirtį. Papasakos apie iššūkius, su kuriais teko susidurti bekuriant organizacinę struktūrą ir procesus.

 • 13:30 - 13:50
  Pasidalins patirtimi, kaip praktiškai taikyti procesų valdymą. Papasakos, nuo ko pradėti ir kaip pradėti valdyti ne tik vieną, bet visus organizacijoje vykstančius procesus.

 • 13:50 - 14:10
  Dirbtinis intelektas yra didelė grėsmė ir galimybė vienu metu. Dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios sistemos bus svarbios pagalbininkės ir tuo pačiu labai tikėtina, kad nuo jų tapsime priklausomi. Ar jos bus mūsų pagalbininkės ar šeimininkės?

 • 14:10 - 14:30
  Atmetus visą pompastiką, kuri gaubia RPA terminą, galima teigti, kad ši technologija daro tiesioginę įtaką verslo augimui. Procesų automatizavimo vertė verslui negali apsiriboti vien atsipirkimo skaičiavimas – po tuo slypi daug neakivaizdžių naudų, apie kurias Elvinas ir papasakos savo pranešime.

 • 14:30
  Verslą, kaip ir jo procesus, keistis verčia ne tik konkurencija, bet ir technologiniai, socialiniai pokyčiai, klientų lūkesčiai bei kiti faktoriai. Draudimo verslas, nors ir konservatyvus, bet jam, kaip ir kitiems, ateina metas keistis, o dirbtinio intelekto taikymas pagrindiniuose verslo procesuose bus labai naudingas. Pranešime trumpai aptars, kaip, „Ooniq“ akimis, keisis draudimo verslas ir kaip dirbtinis intelektas jam padės.

 • 2019-05-08

  II dalis

 • 15:10 - 15:30
  5L Procesų architektūros diegimo kelionė, tarpiniai rezultatai. Gautos ir planuojamos gauti naudos bei iššūkiai, su kuriais teko susidurti.

 • 15:30 - 15:50
  Papasakos, kaip suorganizuoti bei suvaldyti aukščiausio lygio renginį tūkstančiui žmonių be formalios įmonės komandos, griežtai suplanuotų procesų ir kitų priemonių, kurias tipiškai naudojame įgyvendinant net ir mažus projektus. Praktinis požiūris, tarpusavio bendravimas bei patirtis – svarbiausi sėkmės ingredientai!

 • 15:50 - 16:10
  Finansinių procesų pokyčiai įmonėse bei jų įgyvendinimo patirtys. Su kokiais iššūkiais susiduria įmonės, keičiančios „įsišaknijusį“ sąskaitų valdymo procesą? Kam keisti, jeigu veikia?

 • 16:10 - 16:30
  Efektyvių procesų valdymas dažnai lyginamas su namo statyba, kur itin svarbu tvirti pamatai, kolonos, stogas ir žmogus. Kaip tai sukurti? Kas atsakingas už procesų valdymą įmonėje?

 • 16:50 - 17:10
  Kliento patirties (angl. Customer journey) studijavimas, dešimtmečiais sėkmingai taikytas paslaugų rinkodaros, klientų aptarnavimo analizės ir susijusių procesų tobulinimas pastaraisiais metais vis drąsiau integruojamas į verslo procesų valdymą. Tai leidžia išvengti situacijos, kai optimizuodami procesus ne tik nebekuriame vertės klientui, bet ir sukuriame naujų švaistymų ir riziką pačiai organizacijai. Iš kitos pusės, daug inovatyvių idėjų „numiršta“ dėl inertiškų procesų ir nežinojimo, kaip juos pakeisti, kad būtų pasiektas rezultatas.

 • 17:10 - 17:30
  UAF (Unified Architecture Framework) – tai naujas sparčiai populiarėjantis standartas organizacijos architektūrai aprašyti. Pranešime trumpai apžvelgs UAF ir pristatys, kaip šis standartas naudojamas įvairiose organizacijose.

 • 17:30 - 17:50
  „Danske Bank“ atvejo pristatymas apie naudojamus įrankius ir siekiamybes. Papasakos apie organizacijos architektūrą: kaip banko pagrindinių verčių grandines palaiko tokie elementai kaip reguliaciniai bei vidiniai procesai, kaip tokia samprata leidžia planuoti ir į esamą infrastruktūrą integruoti įvairias technologijas: robotiką, „machine learning“, NLP, AI. Pasidalins įžvalgomis ir iššūkiais, su kuriais teko susidurti tokio masto organizacijoje darant pokyčius.

Pranešėjai

Organizatorius

Partneriai

Pagrindiniai rėmėjai

Rėmėjai

Draugai